• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

Els Potters Kim Buyst102019

Vorige week startte de GR van oktober al direct goed met en opmerking van Kim Buyst van de groen familie over het verslag van vorige maand.

Buyst was naar eigen zeggen “boos en verontwaardigd” over de wijze waarop werd omgesprongen met vragen die officieel op de GR werden gesteld aan burgemeester en schepenen.

Als vertegenwoordiger van toch net iets meer dan 10% van de Ravelse kiezer is de Groene fractie het beu om met zoethoudertjes en kluitjes in het riet te worden weggestuurd. Ze hadden een waslijst van vragen die de afgelopen maanden waren gesteld en hadden nergens antwoord op gekregen.

Buyst en Potters vinden het niet meer dan correct dat ze na een tijdspanne van 30 dagen een eerste, al dan niet definitief antwoord op hun vragen zouden krijgen en vragen dan ook dat deze samen met de voorstellen in het verslag van elke GR worden opgenomen.

Ziehier haar letterlijke tussenkomst nadat voorzitter Segers de raad opende:

“Bedankt mijnheer de voorzitter, dames en heren van de meerderheid,

We werken nu zo'n goede tien maanden samen en jullie hebben de Groen fractie leren kennen als vastberaden en harde werkers. We zorgen dat we de dossiers waar u al weken, in sommige gevallen maanden, mee bezig bent voor ze op de GR komen, doorlezen en doorgronden, zodat we op de maandelijkse GR onderbouwd gemaakte keuzes in het beleid afkeuren, of zodat we onderbouwd suggesties kunnen doen, of zodat we onderbouwd kunnen zeggen wanneer we iets goed vinden.

We stellen ons als constructieve oppositiepartij op en wanneer we het woord hebben op de GR zie ik sommigen onder jullie af en toe goedkeurend knikken, vooral als we zeggen wat we goed vinden aan het beleid, anderen luisteren, al dan niet geboeid. Op elke gemeenteraad wordt er gediscussieerd en worden er afspraken gemaakt en dan, zo rond een uur of tien, sluit de voorzitter de GR af en dan …

Dan niks …

Misschien dat een enkeling onder u gedurende de maand wel eens denkt, oh ja, de Groenfractie vroeg naar herbruikbare bekers voor onze verenigingen. Ja, dat zal wel iemand anders voor zijn rekening nemen zeker?

Of misschien dat er een schepen is die denkt, oh ja, Groen vroeg voor uitstel bij het ondertekenen van burgemeestersconvenant omdat ze geen resultaten van het vorige energie- en actieplan kregen. We beloofden dat ze die zouden krijgen, maar ach, wij zijn groot en zij zijn klein, wij zijn met 16 en zij met 2, wat kunnen ze ons maken.

Wel beste meerderheid, die houding maakt ons boos en verontwaardigd, wij willen niet langer met zoethoudertjes naar huis gestuurd worden. Wij vertegenwoordigen in deze GR ook bijna 12% van de kiezers en we beloofden hen om op een constructieve manier aan oppositie te doen en wij komen onze beloftes na.

Daarom heb ik volgende vragen aan de voorzitter, de burgemeester, de heren en dame schepenen en de algemeen directrice,

1) Kan u eerlijk en transparant communiceren tijdens de GR; als u iets niet wil of kan doen, kom er dan eerlijk voor uit en beloof niets wat niet nagekomen kan worden?

2) Kunnen gemaakte afspraken ook nagekomen worden, zodat de groenfractie niet het gevoel heeft hier voor niks te zitten?

3) Kan vanaf nu bij een stemming ons gemotiveerde reactie in het schriftelijk verslag opgenomen worden?”

Voorzitter Segers keek even naar zijn linkerzijde en vroeg aan de directrice of er werkelijk geen stantaardprocedure is voor dit soort zaken op de GR , maar ook die bleef een duidelijk antwoord schuldig. 

Het is blijkbaar niet geheel duidelijk hoe de taakindeling is nadat de GR wordt afgesloten en wie de vragen dan volgens een officële procedure behandelt.

Voorzitter Segers beloofde in ieder geval dat de vragen/voorstellen in de toekomst beter zullen worden afgehandeld zodat er binnen een normaal tijdsbestek officieel een antwoord zal komen op de vragen die op de GR worden gesteld. Ook zullen deze vragen officieel worden opgetekend en opgenomen in het verslag zodat later alles duidelijk is in geval van twijfel.

Burgemeester Luyten wou echter nog snel kwijt dat zijn bureel altijd voor iedereen open staat en een simpel telefoontje  dikwijls de zaken sneller oplost in plaats van alles op zijn beloop te laten, en dan de GR af te wachten om wat extra punten te kunnen scoren.