• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zondag 16 mei 2021

gr geheim

Op de eerste gemeenteraad van 2020 bleef gisteren alles rustig in de statige raadszaal van Ravels.

Om dit jaar aan te vatten stonden er nog niet veel punten op de agenda, daar is later nog tijd genoeg voor.

Agenda gemeenteraad blijkt moeilijk vindbaar.

De agenda van de maandelijkse gemeenteraad is echter voortaan ook een goed bewaard geheim want die is nergens meer te vinden.  Er zouden toch eens mensen moeten zijn die interesse zouden  hebben om een  gemeenteraad bij te wonen vanop de publieke banken. Waar zou dat wel goed voor zijn…. Misschien wordt het toch  ‘ns tijd om de live streaming piste nog eens van nabij te gaan bekijken.
Waar voorheen op de publieke banken en de perstafels een kopie lag van de agenda van de gemeenteraad en deze ook vooraf te vinden was in het berichtenblad is er schijnbaar een ommekeer in deze visie. Nu is vooraf nergens nog iets te vinden over de agenda van een publiek toegankelijke raadszitting…. Waarschijnlijk wordt hier de kaart van de papierbesparing weer getrokken maar voor ons is het meer een gebrek aan transparantie van bestuur.

Verder was er weinig te melden, ten eerste omdat  het zonder een agenda moeilijk volgen is en ten tweede omdat er weinig te melden valt, afgaande op de weinige debatten.

Taxistandplaats

Een opmerkelijk puntje dat de aandacht trok was het feit dat Vlaanderen blijkbaar eist dat elke gemeente een taxistandplaats voorziet aan de hoofdstopplaats van de Lijn.  Voor onze gemeente zou dat net voor het gemeentehuis zijn, en dat zou dan ook geen problemen mogen opleveren.

Industrieweg

Verder werd de naam van de nieuw aangelegde weg op het industrieterrein goedgekeurd. De Cultuurraad had als geadviseerd om deze weg verrassend genoeg “Industrieweg” te noemen,  wat door NV-A raadslid Carine Van Gorp smalend “erg origineel” werd bevonden.

Enkel de Variapunten kon nog wat interessante zaken boven halen.

Start wegenwerken Geeneinde

Vooreerst was er de vraag van NV-A wanneer de werken aan Geeneinde zullen starten. Schepen Van Den Borne wist te melden dat vandaag een vergadering was belegd om de stavaza te bespreken. Men heeft als start streefdoel begin maart voor ogen.

Vergunningen serres langs N12, Turnhoutseweg.

Groen van haar kant wilde wel eens het fijne weten over de geruchtenstroom betreffende de vergunningen bij de in aanbouw zijnde  schaalvergroting van de serrebouw op de N12 tussen Ravels en Weelde.

Carine Couwenberg wist te vertellen dat deze geruchten ook de gemeente hadden bereikt, maar dat die uit de lucht gegrepen zijn. Tot op dit moment zijn alle  gebouwen en wegenissen correct vergund. Er is onlangs nog een aanpassing aangevraagd die ook is goed gekeurd door het schepencollege. Er is letterlijk niets onwettigs gebeurd, ook niet zaken achteraf bijgesteld in de vergunningen of iets van dien aard. Er is zelfs lager gebouwd dan maximaal in bepaalde gevallen is toegelaten.

Ook in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn was een beperkte agenda.

Uitbreiden Digidak lokaties

Hier was de vraag van NV-A of er eventueel geen uitbreiding mogelijk was voor DIGIDAK om in Weelde-Statie of Ravels-Eel ook een locatie te plannen. Dit was echter voor schepen Rombouts een moeilijke zaak. Momenteel draait Digidak op een aantal vrijwilligers en hij vreest dat er niet veel rek meer zit op de werkzaamheden. Ook de optie om met zijn team “on the road” te gaan is al eens uitgeprobeerd enkele jaren terug. Telkens blijft de drempel moeilijk te nemen voor vele mensen en hij wil eerst onderzoeken of er in het vrijwilligersteam draagvlak voor te vinden is.

Alternerende volgorde GR / RMW

Als laatste item vroeg Groen of het mogelijk was om een alternerende volgorde toe te passen en af en toe de avond ook eens te beginnen met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Als een gemeenteraad wat lang aansleept zijn de raadsleden al aan het eind van hun latijn voor deze toch niet onbelangrijke raad aan bod komt.

Burgemeester Luyten kon zich mits bepaalde voorwaarden wel vinden in dit voorstel en vroeg aan algemeen directeur Bax om dit te bekijken voor de toekomst.