• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
dinsdag 16 augustus 2022

aankoop bos Nieuwkerk

In het Noorden van Poppel , meer bepaald in Nieuwkerk heeft de gemeente in samenwerking met Kempisch Landschap 20 ha bos- en landbouwgrond gekocht.

Het waren de families Fain en De Dixmude die de grond aangeboden hadden.

Na lange onderhandelingen gevoerd door Kempisch Landschap is een overéénkomst bereikt en komt dit natuurgebied in handen van de gemeenschap.

“Door deze aankoop voorkomen wij dat het gebied verdeeld wordt en dat zonevreemd gebruik ( oa weekendwoningen,…) toeneemt” zegt burgemeester Walter Luyten.

De gemeente koopt de gronden voor 383 765 euro en geeft het beheer van de gronden voor 99 jaar in erfpacht aan Kempisch Landschap dat hiervoor 298 500 euro erfpachtvergoeding betaalt aan het gemeentebestuur van Ravels

Het geheel bestaat uit 5 ha landbouwgrond en 15 ha bos.

Het geheel sluit aan bij het natuurgebied net over de grens.

“Het is belangrijk dat de gemeente investeert in publiek domein opdat Ravels als groene plattelandsgemeente blijft bestaan.” zegt Eric Van Gestel , schepen van landbouw.

Er is tevens een akkoord , volgens Van Gestel dat de pachtoveréénkomst met de betrokken landbouwers gerespecteerd zal blijven.

aankoop bos Nieuwkerk2