• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
dinsdag 16 augustus 2022

kanaaldijk

Naast de digitale aanpak die het Ravelse gemeentebestuur in de gemeenteraad aankondigde, stonden er ook nog heel wat andere punten op de maandelijkse bijeenkomst van de Raad voor maatschappelijk Welzijn en de Gemeenteraad.

Omdat er regelmatig verwijten onze kant opkomen over het feit dat de mening van de schrijver van het verslag te duidelijk naar voor komt, kiezen we ervoor om de beelden voor zich te laten spreken en een aantal fragmenten van de agendapunten met u te delen zodat u alleen de meningen van de verkozen politiekers te horen krijgt.

LOI plaatsen in de gemeenten.

Vooraleer de gemeenteraad begon was er een kort variapunt over de LOI woningen in onze gemeente waarover Groen wat vragen had bij monde van raadslid Potters.

Infrastructuurwerken gemeente Ravels.

In deze eerste deel van de opnames zit het debat over de heraanleg van de Eigenaarsstraat, het definitieve ontwerp van het fietspad Vooreel-Moleneinde en de lastvoorwaarden voor de aanleg van het kunstgrasveld aan de Raaftuinen vervat.

Punt 2 over de aanbesteding van de jaarlijkse herstelwerkzaamheden is verdaagd omwille van een vergissing in de documentatie van de aanbesteding.

3 2021_GR_00050 Heraanleg Eigenaarsstraat: lastvoorwaarden

4 2021_GR_00053 Aanleg fietspaden Vooreel-Moleneinde (N118): ontwerp - Goedkeuring

5 2021_GR_00058 Aanleg kunstgrasveld Raaftuinen: lastvoorwaarden en plaatsingsprocedure – Goedkeuring

Aankopen, verwervingen, erfpachtovereenkomsten WZC.

6 2021_GR_00054 Aankoop woning Vaartstraat 2 - Goedkeuring

7 2021_GR_00056 Verkoop gemeentewoning Steenweg Weelde 31 - Goedkeuring

8 2021_GR_00060 Verwerving Kanaaldijk - Goedkeuring

9 2021_GR_00061 Home O.L.Vrouw van de Kempen vzw: aanpassing erfpachtovereenkomst en ruiling gronden - Goedkeuring

10 2021_GR_00062 Home O.L.Vrouw van de Kempen vzw: overeenkomst bovengrondse parking - Goedkeuring

11 2021_GR_00063 Home O.L.Vrouw van de Kempen vzw: erfpacht en erfdienstbaarheid (ondergrondse parking) – Goedkeuring