• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
zondag 2 oktober 2022

party security

Het subsidiereglement veiligheid op jeugdfuiven in gemeentezaal Sint-Jan vroeg om een aanpassing die moest worden goedgekeurd.

 Schepen Van Den Borne nam deze materie als schepen van jeugd voor zich.

Met de Jeugdraad rond de tafel.

“In het verleden was het zo dat elke erkende jeugdvereniging bij de organisatie van een evenement recht had op security die werd betaald door de gemeente.  Dit is samen met de jeugdraad bekeken en er is samen naar een alternatieve oplossing gezocht.  Als in de toekomst nog beroep moet worden gedaan op security zal de vereniging zelf voor een erkende securityvereniging moeten zorgen. Voor de kosten kunnen ze een subsidie of een premie krijgen van maximaal 800 €  of 50% van de security kost. Mocht het in de toekomst nodig zijn zal de situatie opnieuw geëvalueerd worden zodat er alsnog kan worden ingegrepen.

Groen raadslid Potters had nog een vraag over de pro-actieve aanpak van deze problematiek. Is daar een budget voor om geweldpleging en andere problematiek preventief aan te pakken.

Schepen Van Den Borne: “Momenteel proberen we samen met de Jeugdraad te werken rond deze problematiek. Ook de drugsproblematiek en het gebruik van verdovende middelen wordt hier in meegenomen.  De vorming hieromtrent is enkele weken geleden jammer genoeg uitgesteld wegens de heersende corona maatregelen, maar dit wordt zeker opnieuw opgenomen wanneer de situatie veranderd.