• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
zondag 2 oktober 2022

weelde nationaalpark

Groen kwam nog een keer terug op het eventuele indienen van een dossier over het Vlaams Nationaal Park in de regio Taxandria.

Met aandrang wil Groen vragen of er toch niet alsnog rond de tafel kan worden gezeten met alle stakeholders om op een constructieve manier in deze belangrijke kwestie toch minstens het noodzakelijke gesprek te voeren dat er ooit toch zal moeten komen. Groen heeft begrip voor alle standpunten maar vraagt om een ultiem gesprek.

Burgemeester Luyten: Ik zal het nog eens herhalen en zal daarin heel duidelijk zijn. Ravels heeft van in het begin af aan het volgende standpunt ingenomen, de gemeente gaat akkoord met een nationaal Park als alle stakeholders daarmee akkoord gaan, zowel Natuurpunt als landbouwers. Dat is voor ons essentieel.   Dat is vanaf het begin ons standpunt en is altijd en overal zo gecommuniceerd in de pers en overal elders.

Omdat we dat niet bereikt hadden is de beslissing genomen om niet mee te gaan in dit verhaal. Daarom hebben zowel Ravels als Arendonk de aanvraag niet mee ondertekend, de aanvraag werd ook door de jury niet weerhouden maar door minister Demir wel, ondanks de ernstige bezwaren van de kandidatuur van de jury tegen Taxandria.  

Dat is dus het standpunt, tegelijkertijd hebben we altijd gezegd dat de betrokken partijen met elkaar moeten praten, dat ook de landbouwers mee aan tafel komen zitten om te praten. Naar de toekomst is dat heel belangrijk. Daarom hebben wij ook gevraagd aan de landbouwers om mee te praten, in dat kader is er op 14  februari een 1e overleg tussen beide partijen om te praten over het samengaan tussen natuur en landbouw in deze regio. Ik denk dat we als ontwikkelde mensen altijd in gesprek moeten gaan en dat alle betrokken partijen dit ook zullen doen.

foto: PdR