• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 18 juni 2021

corona poppel

Deze namiddag raakte de eerste corona besmetting in onze gemeente bekend.

Het betreft iemand uit Poppel. Een kind gaat er naar school en de leerlingen kregen vanmiddag allemaal het volgende bericht mee naar huis.

Beste ouders uit klas 6A 

Onze school heeft vandaag de melding gekregen dat bij één van de ouders van een kind uit 6A corona werd vastgesteld . De huisarts heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte gebracht . Het Agentschap neemt dan de nodige maatregelen en geeft advies.

Het kind vertoont weliswaar geen ziektesymptonen , maar wordt preventief een 10 - tal dagen thuis gehouden . Omdat het kind NIET ziek is , is er ook geen enkele reden tot paniek . Wat verandert deze besmetting voor onze school ? Het preventief sluiten van de school is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid medisch gezien niet nodig . Leerlingen en personeel worden dus op school verwacht . Uiteraard blijven we waakzaam voor symptonen . Indien geen ziektesymptonen is er geen reden om thuis te blijven . Kinderen maken overigens zelden de infectie ernstig door . Krijgen leerlingen of personeel symptonen op school , dan verlaten ze meteen de school . Zij contacteren de huisarts telefonisch voor verdere stappen.

Als onderzoek zou uitwijzen dat het om coronabesmetting gaat , verwittigt de huisarts het Agentschap Zorg en Gezondheid . Dat neemt dan de nodige maatregelen . Wat kunt u ondertussen doen als ouder ? 

Wees alert bij ziektesymptomen , houdt uw kind thuis en raadpleeg de huisarts . U kunt in de ochtend preventief de temperatuur meten bij uw kind . 

Een verhoogde temperatuur ? Houdt uw kind dan thuis . 

Breng bij koorts en ziekte de school steeds op de hoogte.