• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 25 juni 2021

Coronavirus affiche voorzorgsmaatregelen RAWEPO

De besmetting die gisteren werd vastgesteld in Poppel heeft velen toch wel doen schrikken.

Hoewel het bijna zeker was dat ook onze gemeente uiteindelijk zou worden getroffen, gaan we toch beter nog eens die voorschriften bekijken die al dagen het nieuws beheersen.

Risicogebied in Italië.

De Nederlandse familie die in de Meerkens woont te Poppel kwam vorige week terug van een ski-trip uit het risicogebied in Italië. 

De man is werkzaam in Tilburg en zijn zoon loopt school in  VBS de Negensprong in het centrum van Poppel. Hoewel in de brief aan de ouders melding wordt gemaakt dat het kind weliswaar geen ziektesymptonen vertoont, waren er gisteren op de sociale media toch andere signalen te horen van verontruste ouders.

Op dit moment is er echt geen enkele reden tot paniek, we moeten echter wel goed in de gaten houden hoe het nu verder verloopt. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om op bezoek te gaan bij  mensen die tot de risicogroepen behoren als u zelf misschien in aanraking bent geweest met iemand die drager van het virus zou kunnen zijn. 

Wat is de huidige stand van zaken ?

Er zijn drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op. Momenteel zijn we in fase 2.

Fase 1:  Deze is al voorbij

de FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast. Wil je meer weten over de huidige maatregelen, dan kun je hier terecht.

Fase 2: De huidige fase waarin we zitten 

(huidige fase): de FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus, proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam (bv. vrienden of familie), om ook hen te testen en eventuele maatregelen te nemen.

Fase 3:

bij een groot aantal besmette personen, concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.

Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste maatregelen?

Je vindt alle informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website www.info-coronavirus.be.

Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zal je die hier ook terugvinden.

 

 corona virus