• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 18 januari 2021

negensprong

Gisteren stonden er enkele interessante punten op de agenda van de Gemeenteraad voor juni.
Met ondermeer de overname van de erfpacht schoolgebouwen van de schoolgebouwen in Poppel  moest een belangrijke maar logische horde worden genomen voor de toekomst van het onderwijs in Poppel.
 
Omdat Poppel al enige tijd vragende partij is voor een aanpak van de school was dit ook een belangrijk item, belangrijk vooral om de duurzame werking van de school niet in het gedrang te brengen in de nabije of verdere toekomst.
 

Aanpassing erfpacht 2000.

Begin 2000 werd al eens een erfpachtovereenkomst gesloten over de schoolgebouwen en hun gronden, maar die diende te worden herzien omdat er plannen zijn om grondige renovaties door te voeren aan VBS De Negensprong.
Omdat de gemeente deze investering wil koppelen aan deze verlengde erfpacht om te voorkomen dat het Katholiek Onderwijs regio Turnhout, waaronder De Negensprong valt, om één of andere reden het kleuter- en/of lager onderwijs stopzet, was deze ingreep nodig.
Indien dus het katholieke onderwijs in de toekomst zou worden overgeheveld naar het gemeentelijk onderwijs zoals bijv in Weelde en Ravels het geval is zouden dezelfde voorwaarden van kracht blijven als in de erfpacht van 2000, namelijk tegen 2.48 €/jaar.
Met deze beslissing is de basis gelegd van gegarandeerd hoogstaand onderwijs in Poppel, een win-win situatie voor iedereen, voor de gemeente maar ook voor de school.