• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zaterdag 4 juli 2020
NIEUWTJES
schoolbus 
Vanaf volgend scholjaar zal er geen voor- en naschools leerlingenvervoer worden georganiseerd in onze gemeentelijke scholen in Ravels-Eel en Ravels.
In samenspraak met alle adviesorganen in de school is deze beslissing genomen omdat er toch heel weinig gebruik van wordt gemaakt en de kosten niet meer opwegen tegen de baten. 
Het busje dat deze dienst verzekerde is dringend aan vervanging toe en chauffeur Jules Devue gaat binnen afzienbare tijd op pensioen zodat er een beslissing moest worden genomen.
 
Omdat de maximale bezetting in Ravels-Eel rond de 10 kinderen draaide en pakweg 20 op een drukke dag in Ravels was het ook niet langer verantwoord om deze dienst nog verder te verzekeren. Omdat de kleuters zelfs altijd gratis mochten meerijden en de tarieven niet lager mochten liggen wegens concurrentiebeding met de Lijn was de rekensom snel gemaakt. Via de nieuwsbrief en de nota die de kinderen mee naar huis kregen is er nauwelijks enige reactie gekomen op de aankondiging.
 
De verplaatsingen naar het gemeentelijke zwembad en de turnlessen worden wel behouden maar zullen voortaan worden uitbesteed aan een extern bedrijf. Het busje blijft enkel behouden voor uitstappen van de scholen of om in te vallen bij bepaalde gelegenheden.