• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

eerste communie Ravels

In verband met de verstrengde wetgeving omtrent de privacy kunnen er geen persoonlijke uitnodigingen meer worden verstuurd omdat de gegevens niet meer mogen worden verstrekt door school of gemeente.

Daarom willen we langs deze weg iedereen erop attent maken dat er op 28 november om 20:00 h een infoavond zal doorgaan voor alle eerste communicantjes uit Ravels in het WZC OLV van de Kempen te Ravels.

Vroeger ging dit allemaal wat gemoedelijker, de pastoor ging langs bij de gemeente en alle ouders kregen een uitnodiging om de infoavond al dan niet bij te wonen.

Sinds de wet op de GDPR van vorig jaar is dat allemaal veel moeilijker geworden en moet men op zoek naar andere kanalen om sommige zaken kenbaar te maken.

Het thema dat dit jaar als rode draad door de voorbereiding van de Eerste Communie zal lopen is het volgende: van rups tot vlinder.

van rups tot vlinder

U bent als ouders van een aanstaande eerste communicant  allen van harte welkom  op 28 november 2019 om 20:00 h  in het HOME OLV van de KEMPEN O. L. Vrouwstraat 3, 2380 Ravels