• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 10 april 2021

zuil Poppel1

Ongeveer een jaar geleden plaatste de gemeente een mooie zuil aan de kerkhoven in onze gemeente, ook in Poppel.

Enkele weken geleden kregen ook verschillende stopplaatsen van de Lijn een mooie upgrade.

Erger en erger....

Maar niks van dit alles is veilig voor de vandalenstreken van een bende in Poppel van wie de vernielzucht alsmaar groter wordt.

Sinds enkele dagen krijgen we vanuit verschillende hoeken meldingen binnen over het vernielen van verschillende zaken op openbare plaatsen in de gemeente Poppel.

Blijkbaar is er een jongerenbende op pad gedurende de nacht die zich ten eerste niet stoorde aan de avondklok en daarbij de kans schoon ziet om ongestraft overal het straatmeubilair kort en klein te slaan of ander onheil aan te richten.

Het zopas vernieuwde bushokje aan het kruispunt Trier moest eraan geloven met als gevolg dat het dure veiligheidsglas aan diggelen vloog en de nieuwe vuilbakken tot schroot werden herleid.

trier1

trier2

zuil Poppel3Afscheidszuil kerkhof eerst beschadigd en daarna tot puin herleid.

Eerder vorige week was de zuil  waar nabestaanden de urne van hun overleden dierbaren plaatsen, om daarna afscheid te nemen al zwaar beschadigd, vandaag lijkt het dat de bende helemaal is losgegaan als je de vernielingen met eigen ogen ziet.

Politie moet dringend tandje bijsteken.

Het wordt stilaan tijd dat de politie deze zaken wat ernstiger gaat aanpakken. Inwoners uit Poppel klagen over de laksheid van aanpak en vrezen dat bepaalde wijken in Poppel een soort van getto of niemandsland wordt waar de politie maar laat betijen. Een volgende keer gaat  een ontevreden burger misschien zelf het recht in eigen hand nemen met alle gevolgen vandien.

Als iemand dus nuttige tips heeft waarmee bewijs kan worden verzameld wie deze vernielingen veroorzaakt, bezorg ze dan aub aan de politie zodat paal en perk kan worden gesteld aan dit soort praktijken. 

zuil Poppel2