• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
vrijdag 7 mei 2021

delijn

De politiezones Regio Turnhout en Kempen N-O, het parket Antwerpen (afdeling Turnhout) en vervoersmaatschappij De Lijn, slaan de handen in elkaar om de druggerelateerde overlast tegen te gaan.

Speciaal wordt aandacht besteed aan overlast veroorzaakt wordt door druggebruikers langs de gewestweg N12 en op lijnbus 450, die Turnhout en Tilburg verbindt.

De invoer van verdovende middelen vanuit Nederland via dit traject is niet nieuw, maar de overlast en klachten zijn recent aanzienlijk toegenomen. Om deze evolutie structureel tegen te gaan, engageren de betrokken politiezones zich ertoe de controleacties op de lijnbussen en de statische controles op de gewestweg N12 gevoelig op te drijven.

Controleurs van De Lijn zullen extra inspanningen leveren op de lijnbus 450.

Overtreders kunnen zich verwachten aan een streng signaal vanuit het parket Antwerpen dat een gerechtelijk gevolg zal verlenen aan elke overtreding van de drugswet.

In navolging van onze acties van eind 2020 werd er vorige week donderdag opnieuw een kleinschalige controle georganiseerd. Dit leverde volgende resultaten op:

- 2 lijnbussen en 60 personenwagens werden gecontroleerd

- 9 personen werden betrapt op de invoer van verdovende middelen

 • Er werden 40 gram cannabis, 7,5 gram hasj en 3 joints in beslag genomen

Ook controle op zaterdag

In navolging van twee kleine controles op donderdag en vrijdag, vond zaterdag opnieuw een controle plaats gericht op de invoer van verdovende middelen langs de N12 in Poppel. Voor deze controle kregen we bijstand van een drughondengeleider van de Federale Politie en controleurs van de Lijn.

- 5 lijnbussen en 11 wagens werden aan een grondige controle onderworpen.

- 13 personen kregen een proces-verbaal voor de invoer van verdovende middelen vanuit Nederland.

- Er werd één persoon geverbaliseerd voor rijden onder invloed van cocaïne en heroïne. Aangezien de bestuurster een jong kind vervoerde, werd er ook een proces-verbaal opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie om de situatie van het kind te kunnen opvolgen.

- Er werden verschillende verkeersboetes uitgeschreven, onder meer voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en parkeerinbreuken.

- Er werden door de controleurs van de Lijn 15 zwartrijders betrapt.

- Tijdens de actie werd er 37 gram cannabis, 7 joints, 14.5 gram hasj en 1 gram heroïne in beslag genomen.

In de toekomst blijven wij, samen met onze partners van de PZ Regio Turnhout, het Parket Antwerpen en de Lijn, inzetten op deze controles om de druggerelateerde overlast op de N12 en de buslijn 450 terug te dringen.

Bron: FBP  Politiezone Kempen N-O