• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
vrijdag 6 augustus 2021

opiniestuk groen ravels

Buurtkar

Iedereen kent wel de verhalen van de buurvrouw die na het overlijden van haar man niet meer in de winkel geraakt, of de alleenstaande papa die de opvang voor zijn kind niet geregeld krijgt met zijn ploegenwerk.

Moeilijk, dat is zeker!

Alleen overleven

Met het project 'alleen overleven?' ( http://alleenoverleven.be/) sloegen de OCMW’s van de gemeentes Ravels en Merksplas de handen in elkaar om plattelandsarmoede bij eenoudergezinnen (zowel eenoudergezinnen met afhankelijke kinderen als alleenstaande ouderen) in kaart te brengen. 

Het onderzoek toonde enkele te verwachten, maar ook enkele zeer opvallende resultaten. Zo blijkt dat bijna 60% van de éénoudergezinnen het niet gemakkelijk vindt om informatie te vinden en/of zich in te schrijven voor activiteiten. Hiernaast is voor een dunbevolkte plattelandsgemeente zoals Ravels, met vaak verre afstanden tot de dorpskern, vervoersarmoede (zeker met het wegvallen van de belbus) een groot probleem. Er zijn reeds initiatieven ontwikkeld (MMC = minder mobiele centrale ) maar deze bereiken slechts bepaalde doelgroepen. 

Uit het onderzoek komt ook een top 3 van “noden voor een ideaal Ravels/Merksplas” voort. 

 1.        meer/intensievere opvolging en begeleiding bij mensen die het nodig hebben
 2.        meer informatie over het reilen en zeilen van de gemeente
 3.        meer financiële ondersteuning

Groen Ravels doet aanbeveling voor "Buurtkar" in Ravels.

Groen Ravels ijvert al lang voor een sterk en coherent lokaal sociaal beleid en heeft n.a.v. de resultaten van het onderzoek een extra agendapunt laten toevoegen aan de raad voor maatschappelijk welzijn van   7 oktober as.  Groen Ravels  stelt hierbij voor  dat het gemeentebestuur laat onderzoeken hoe een buurtkar een oplossing kan bieden aan de alleenstaanden en welke diensten deze allemaal kan bevatten. Een mogelijkheid zou kunnen zijn  een combinatie van gemeentediensten en OCMW, financiële ondersteuning, bibliotheek en misschien een kleine kruidenierswinkel, zodat we mensen beter kunnen helpen vlakbij hun woonplaats. We verwachten dat dit onderzoek na een 3 tal maanden afgerond zijn , zodat in geval van een positief resultaat binnen een 6 tal maanden de buurtkar al operationeel zou kunnen zijn . 

Een gelijkaardig initiatief  in de gemeente Bornem is een waar succes geworden en verkozen tot sociaalste project in Vlaanderen in 2016!

Wordt zeker vervolgd…

 

 

 

 

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)