• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
vrijdag 7 mei 2021

persbericht cdv

nic koffie

De voorzitter van CD&V Ravels, Nic Andriessen, is tevreden met het begrotingstraject dat zijn partij in Ravels heeft uitgetekend. “Geen hogere belastingen, geen leningen, …

Het werk van het verleden wordt gerespecteerd en de toekomst wordt uitgetekend.” Het gemeentebestuur wil de komende jaren zo’n 30 miljoen investeren in Ravels.

Laatste Gemeenteraad van 2019

Zoals de traditie het wil, werd op de laatste gemeenteraad van het jaar over de begroting gesproken. Daar was het naar uitkijken, omdat in die begroting voor 6 jaar lang keuzes worden gemaakt. “Burgemeester Walter Luyten en het schepencollege hebben daar de afgelopen maanden hard aan gewerkt,” vertelt Andriessen. “Vanuit onze fractie werden er ook verschillende zaken aangebracht aan de meerjarenplanning die zou bijdragen aan de toekomst van Ravels.” CD&V maakt zich sterk dat ze investeren in de mensen van het dorp. Een ambitieus plan is klaar, “maar zotte dingen zouden onze financiën niet ten goede komen,” zegt Andriessen.

Op de gemeenteraad stemde CD&V voor het meerjarenplan, nadat het in de adviesraden en commissies al een positieve beoordeling kreeg. In die adviesraden hebben ook burgers inspraak. De plannen die voorgelegd en afgetoetst werden, kregen telkens een positieve beoordeling.

Geen loze beloftes

Als partijvoorzitter heeft Andriessen de begroting getoetst aan het verkiezingsprogramma uit 2018. “Mensen en gezinnen in Ravels willen dat er goed met hun centen wordt omgesprongen. En dat doen we ook: geen leningen, geen nieuwe belastingen.” Volgens Andriessen heeft de voltallige CD&V-groep erover gewaakt dat Ravels een groene, duurzame en veilige gemeente blijft waar mensen verbonden samenleven met elkaar en het verkiezingsprogramma geen catalogus van loze beloftes was. Volgens hem verbindt, verzorgt en versterkt het gemeentebestuur Ravels op deze manier én kijkt bovendien vooruit. “We gaan voor een warme en zorgzame gemeente, waarin iedereen meetelt,” besluit de partijvoorzitter.