• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

opiniestuk groen ravels

2019 ligt achter ons. Hopelijk was het een schitterend jaar voor u. En hopelijk wordt 2020 nog schitterender. Dat wens ik u alvast toe.logo groen

Wat de open ruimtes en het ecologisch beleid (of eerder: het ontbreken daarvan...) in onze gemeente betreft, was 2019 voor Ravels jammer genoeg geen schitterend jaar – wat anderen u ook mogen wijs maken.

Vijf jaar geleden stelde onze burgemeester (samen met andere burgemeesters in de regio) klimaatdoelstellingen op, met als doel de CO2-uitstoot te doen dalen. Recente cijfers tonen echter een stijging van die uitstoot voor onze gemeente. Nieuwe industriële megaserres zorgen nog steeds voor schandvlekken in onze kleiner wordende open ruimte. Ons gemeentebestuur heeft niet de moed gehad om een groot woonuitbreidingsgebied een andere bestemming te geven, en legde hierbij zelfs het advies van de provincie naast zich neer. Onze beschikbare open ruimte is er in 2019 opnieuw op achteruit gegaan.

Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar daar wordt niemand vrolijk van. Kortom, 2019 willen we als groenen snel vergeten. Laten we dus vooruitkijken! 

Ook in 2020 zullen wij de verdedigers blijven van groene en open ruimtes, want natuur maakt mensen niet alleen gezonder, maar maakt mensen ook creatiever, en zorgt bovendien voor een omgeving waar het goed wonen en werken is.

U kan blijven rekenen op onze groene gemeenteraadsleden Kim en Els die ervoor zullen blijven ijveren dat de beleidsvorming en het bestuur veel transparanter wordt, en dat u als burger beter wordt geïnformeerd en dus betrokken kan blijven.

Op die manier willen wij er met Groen voor zorgen dat 2020 anders wordt. Een nieuw jaar met voldoende aandacht voor een warm en zorgzaam beleid, waardoor Ravels nog beter wordt om in te wonen, leven en werken. 

2020 wordt anders !
Uw Groen Ravels Team 

Luc Quirijnen
Voorzitter Groen Ravels