• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 25 juni 2021

gr NOT geheim

In het artikel over de maandelijkse gemeenteraad van twee dagen geleden was de afbeelding duidelijk.

De agenda van de gemeenteraad was die maandag onvindbaar en het besluit van de redactie was onverbiddelijk…. Nu blijkt dat de oorzaak ergens anders lag.

Onze verontschuldigingen.

We moeten ons verontschuldigen voor onze uitspraken die insinueerden dat de transparantie op het gemeentehuis ver te zoeken was. Het was veeleer een pijnlijke tijdskeuze van een IT update.

Sinds vorig jaar zijn de agenda van de gemeenteraad en die van de OCMW Raad conform het decreet lokaal bestuur online te raadplegen op de website van de gemeente via deze link: https://ravels.onlinesmartcities.be/suite-consult/

Zoals elke maand bereiden we de gemeenteraad voor door de agenda te overlopen en af te drukken teneinde zo een gemakkelijke opvolging mogelijk te maken. Door een geplande update van de webtoepassing was dit maandag echter niet mogelijk, zodat de agenda niet kon worden geraadpleegd. Dit stond echter ook niet gemeld op de betreffende pagina, de rest van de site was wel online. We gingen er dus vanuit dat deze link niet meer geldig was, zoals wel meer gebeurd.

Hopelijk was dit een éénmalige gebeurtenis en worden toekomstige updates in het vervolg niet meer op de maandag van de gemeenteraad gehouden.