• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
zaterdag 12 juni 2021

procedure vaccinatiecentrum Weelde1

Brengt u binnenkort ook een bezoekje aan het vaccinatiecentrum in Weelde voor uw eerste of tweede prikje?

Dan kan u wellicht met dit filmpje enkele prangende vragen opgelost zien, dan hoeft u zich daar alvast geen zorgen over te maken 😊.

© RAWEPO

Op 24 maart kwam het dagelijks bestuur van onze Ravelse Cultuurraad samen en overliepen de agendapunten van de dag.

Hierbij werden volgende besluiten en aanbevelingen genomen.

Vanmorgen trok een stoet boerentractoren langs onze gemeente om aandacht te vragen voor de problematiek die het de boeren wel heel erg moeilijk maakt.

Ze wilden vooral aanklagen dat ze de ruimte niet meer krijgen om hun beroep uit te oefenen, terwijl dit beroep eeuwenlang onze contreien leefbaar heeft gemaakt voor duizenden gezinnen.

pendelbusje1

Vanmorgen werd het pendelbusje voorgesteld dat zal worden ingezet tussen het vaccinatiecentrum en de stopplaatsen van de Lijn aan het gemeentehuis in Weelde Centrum en de Bredaseweg aan Weelde-Statie.

Daarbij konden ook de vrijwilliger chauffeurs al eens met elkaar kennis maken om de correcte procedures en tijdschema’s door te nemen met elkaar.

tractor colonne

14 april 2021 vindt er een tractorenestafette plaats doorheen de provincie Antwerpen.

Deze colonne van 50 à 100 tractoren zal ook onze 3 gemeenten doorkruisen.

kanaaldijk

Naast de digitale aanpak die het Ravelse gemeentebestuur in de gemeenteraad aankondigde, stonden er ook nog heel wat andere punten op de maandelijkse bijeenkomst van de Raad voor maatschappelijk Welzijn en de Gemeenteraad.

Omdat er regelmatig verwijten onze kant opkomen over het feit dat de mening van de schrijver van het verslag te duidelijk naar voor komt, kiezen we ervoor om de beelden voor zich te laten spreken en een aantal fragmenten van de agendapunten met u te delen zodat u alleen de meningen van de verkozen politiekers te horen krijgt.

laptops scholenRavels

Het afgelopen jaar is nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden dat “digitaal” mee zijn uiterst belangrijk is geworden.

Daarom wil Ravels als eerste gemeente in Vlaanderen ervoor zorgen dat elk kind op digitaal vlak dezelfde start krijgt, ook diegenen die het thuis wat moeilijker hebben.

vaccinatiegraad 2021 04 11 pergemeente

Stilaan komt het vaccinatiecentrum van de Eerstelijnszone Kempenland in Weelde op kruissnelheid.

Afgelopen week kwamen de mensen al met een tussenpoos van slechts 2 minuten om te testen wat de reële capaciteit is en of er nog ergens problemen zouden opduiken.

Militaire oefening 19 04

Van 19 tot en met 23 april 2021 vindt de oefening Orange Bull plaats vanaf Vliegbasis Eindhoven.

Orange Bull is een oefening van het 336 squadron van de Koninklijke Luchtmacht samen met het Korps Commandotroepen, 11 Luchtmobiele Brigade en Bijzondere Bijstandseenheden van de Koninklijke Marine.

erfgoed nacht

Erfgoeddag is de jaarlijkse feestdag waarop cultureel erfgoed in heel Vlaanderen en Brussel in de schijnwerpers gezet wordt tijdens een waaier aan gratis activiteiten.

Dit jaar vieren we de 20ste editie, en daarom feesten we zowel op zaterdag 24 als zondag 25 april.

accom fc poppel

De wandelingen van KFC Poppel in domein de Schrieken van de afgelopen weken waren een overweldigend succes.

Met de opbrengst van de wandelingen kunnen hopelijk ook de laatste eindjes aan elkaar worden geknoopt voor het financieren van de gloednieuwe accommodaties van de voetbalclub uit Poppel.