• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 10 april 2021

Nieuwe Blauwe Zak

Vanaf 1 maart kunt u meer sorteren in de PMD-zak.

De blauwe PMD-zak werd meer dan 20 jaar geleden ingevoerd in België. Met succes, want nergens wordt meer gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land.

sneeuwruimen 2

Aangezien het onmogelijk is om alle wegen binnen de gemeente te strooien/schaven, is er een strooiplan beschikbaar waarop de prioritaire gemeentewegen werden opgenomen.

Voor alle duidelijkheid, dit zijn  de wegen met een belangrijke verkeersfunctie. Ook de fietspaden, de omgeving van de scholen en enkele andere openbare gebouwen worden gestrooid/geschaafd.

20210205 jaagpad Ravels

Sinds half januari is men begonnen met de werken aan de oever van het kanaal tussen Ravels en de voetgangersbrug in Turnhout.

Op maandag 18 januari waren nogal wat fietsers onaangenaam verrast door de afzetting van het jaagpad dat van Ravels naar Turnhout leidt.

© RAWEPO

Vanaf 15 februari 2021 zal gestart worden met de geplande ruiming van de grafzerken op alle begraafplaatsen van Ravels.

Enkel de graven waarbij vanaf oktober 2019 een bordje geplaatst staat, worden ontruimd.

bremstruiken

Op dit moment zijn in het noordoosten van het Turnhouts Vennengebied grote inrichtingswerken aan de gang.

De plaats van de werken, het zogenaamde Ravels Kamp, net ten noorden van het Langven, was historisch een zeer waardevol landduinenlandschap met een enorme biodiversiteit. Net als vele stukken natuur in de regio, ging ook dit stukje Kempisch landschap verloren als gevolg van een gebrek aan regelgeving, ruimtelijke ordening en natuurbescherming. 

Gisteren kwamen, ondanks het gure weer, toch een flink aantal vrijwilligers zich aanbieden voor de simulatie van de vaccinatieprocedure voor de zones Noorderkempen en Kempenland, de zogenaamde dry run.

Alles werd uitvoerig getest door de mensen van de Eerstelijnszone Kempenland onder leiding van dr. Kris Bayens, vanaf de aankomst op het centrum tot en met het verlaten van hal 5 na de prik.

vorst20210206

We voelen het al kraken in onze knoken, strenge vorst is op komst.

Weerman Lander Van Tricht uit Merksplas waarschuwt: “We krijgen temperaturen die de hele onder het vriespunt liggen met 's nachts zelfs temperaturen tot (ver) onder -10°C. Dit is behoorlijk impressionant in 2021.”

parkeren straatakkers

Je zal in de omgeving van GBS de Verrekijker te Weelde een bewonerskaart moeten voorleggen om te mogen parkeren in de Straatakkers , zeker tot einde van dit schooljaar.

In het kader van de parkeerproblematiek in de Straatakkers, heeft het gemeentebestuur na herhaaldelijk overleg met de lokale politie en de gemeentelijke basisschool De Verrekijker, en na raadpleging van buurtbewoners, besloten om maatregelen te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers.

elz kempeland logo 2

Vanaf vandaag kunnen inwoners van de 10 gemeenten uit de eerstelijnszone Kempenland informatie over de twee vaccinatiedorpen nalezen op www.elzkempenland.be.

De website zal continu voorzien worden van de laatste informatie alsook van een veelgestelde vragenlijst.

© RAWEPO

Op 27 januari kwam het bestuur van de cultuurraad Ravels bijeen en besprak de volgende agendapunten.

Het ging dit keer vooral om de coronasubsidies,  de enquête over de cultuurraad en de toekomstplannen voor de gemeentezaal van St Jan in Weelde.

talander pastorij

Vanaf aanstaande zondag organiseert Talander vzw een take away service aan de Pastorij van Weelde in de Dreef.

De “Theeke Away” zal gedurende de hele maand februari telkens op zondag van 14u tot 17u geopend zijn.